top of page

Over THETA

Patiënten met duimbasisartrose worden vaak in eerste instantie behandeld met een spalk en/of oefentherapie. Het is echter onduidelijk welke therapievorm het beste werkt. In de THETA-study wordt bij patiënten met slijtage van het duimbasisgewricht onderzoek gedaan naar het effect van een combinatie van spalk- en oefentherapie ten opzichte van alleen spalktherapie. Er zal specifiek worden gekeken of de combinatiebehandeling meer afname in pijn laat zien en of er een verschil is in het aantal patiënten dat later alsnog een operatie nodig heeft. Om dit te onderzoeken zullen patiënten door loting worden toegewezen aan één van beide behandelingen. We zullen de deelnemers aan dit onderzoek volgen over de tijd, tot een jaar na de start van de behandeling. Totaal zullen er meer dan 500 patiënten met duimbasisartrose deelnemen aan dit onderzoek.


Voorkomen van operatieve behandeling is zeer waardevol, omdat operatieve behandeling gepaard gaat met lang herstel, langdurig ongemak en uitkomsten sterk variëren - niet iedere patiënt is op lange termijn tevreden. Daarnaast is operatieve behandeling erg kostbaar en zou succesvolle oefentherapie en spalktherapie de kosten van de zorg dus kunnen verminderen.

Wie voert dit onderzoek uit?

Dit onderzoek wordt geleid door het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam (afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie). Aan dit onderzoek zullen acht behandelcentra deelnemen. Naast het Erasmus MC zijn dit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het IJsselland ziekenhuis, het Reinier Haga Orthopedisch Centrum, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Xpert Clinics / Xpert Handtherapie. Daarnaast zijn er meerdere handtherapie centra betrokken bij dit onderzoek (zie hier de lijst met deelnemende handtherapie centra).


 

Wie kan meedoen aan de THETA-study?

Uw behandelaars bepalen of u in aanmerking komt voor deelname door te kijken of u aan de volgende criteria voldoet: 

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMW. Hier is de projectpagina van ZonMW te vinden.

 

De THETA study is tevens geregistreerd in het Nederlands Trial Register (NTR), te vinden via deze link.

bottom of page